Πίσω Τρόπου(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (180,233,241,291,293,833,888,1128,1154,1167,1269,1369,1395,1438,1457,1495,1528,1747,1863,1868,1930,2109,2110,2379,2502,3346,3377,3470,3788,3821,4085,4085) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc