Πίσω Κυνηγεσίας - Κυνηγιού(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (481,677,678,688,877,935,1015,1268,1356,1854,1905,2292,2326,2389,2593,2608,2618,2638,2706,3043,3129,3371,3690,3745,3997,3997) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc