Πίσω Γάμου - Βάπτιση(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (834,848,1013,1038,1074,1149,1153,1161,1193,1273,1419,1454,1593,1685,1689,2059,2075,2120,2576,3736,3741,3741) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc