Πίσω Θαλάσσης(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (140,148,154,155,418,421,515,536,592,657,759,817,843,968,1430,1462,1485,1969,2132,2134,2671,3018,3271,3290,3322,3366,3647,3732,3956,3956) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc