Πίσω Κινηματογραφικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (190,367,373,709,1109,1479,1610,1645,1878,1926,2002,2299,2383,2397,2473,2483,2747,2781,2800,2802,3299,3363,3542,3615,3650,3651,3651) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc