Πίσω Τηλεοπτικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (95,176,187,188,193,194,196,197,198,232,235,237,240,1776,1982,2035,2036,2577,2578,2616,2617,2643,2696,2719,2973,3064,3157,3158,3286,3287,3307,3413,3698,3877,3968,3968) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc