Πίσω Για Νέους Γονείς(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (223,224,444,453,509,510,604,812,1012,1083,1108,1186,1346,1355,1673,1678,2022,2213,2410,2411,2415,2667,3118,3118) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc