Πίσω Τεχνολογίας(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (415,516,545,614,658,683,687,704,756,902,994,1032,1119,1234,1279,1339,1406,1536,1558,1832,1891,1900,3513,3513) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc