Πίσω Αθλητικά - Fitness(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (134,294,295,340,342,343,370,411,499,533,534,535,618,624,750,752,797,849,876,878,900,901,1071,1185,1256,1278,1324,1336,1374,1393,1405,1416,1448,1449,1461,1624,1626,1640,1644,1652,1712,1796,1804,1825,1866,2065,2126,2127,2368,2376,2445,2498,2512,2522,2524,2744,2786,2801,2807,2833,2874,3085,3121,3168,3382,3500,3555,3600,3601,3632,3662,3664,3810,3822,3844,3868,4027,4027) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc