Πίσω Μουσικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (137,201,212,290,315,316,330,334,419,472,530,586,607,662,708,721,792,839,879,920,934,946,984,997,1023,1067,1068,1069,1070,1101,1127,1134,1135,1136,1145,1166,1200,1211,1222,1327,1365,1410,1429,1477,1494,1504,1509,1513,1516,1527,1551,1552,1556,1560,1581,1589,1596,1611,1618,1627,1629,1686,1693,1702,1710,1744,1787,1790,1812,1834,1860,1870,1877,1879,1885,1890,1902,1904,1916,1929,2057,2089,2092,2148,2158,2210,2255,2309,2375,2414,2469,2490,2541,2571,2619,2646,2647,2649,2652,2664,2679,2693,2694,2698,2724,2749,2789,2792,2829,2870,2877,2880,2886,2891,2892,2901,2940,2957,2963,2969,2970,2980,2981,2983,2990,2991,2992,3004,3005,3014,3038,3062,3083,3165,3192,3236,3342,3373,3383,3426,3455,3475,3528,3535,3608,3622,3633,3643,3680,3707,3735,3784,3796,3809,3910,3976,3995,4051,4068,4071,4071) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc