Πίσω Διάφορα(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (218,336,356,440,441,461,555,556,557,606,612,629,676,696,736,775,795,887,899,959,967,980,1046,1082,1090,1100,1216,1224,1233,1235,1236,1255,1277,1288,1334,1357,1380,1404,1471,1484,1493,1510,1517,1783,1784,2026,2205,2253,2342,2403,2433,2579,2728,2850,3015,3050,3551,3933,3936,3990,3990) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc