Πίσω Συλλεκτικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (307,348,351,381,456,602,1118,1658,2052,2060,2348,2491,2660,2716,2727,2925,2925) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc