Πίσω Οικονομικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (129,131,845,1199,1397,1431,1519,2028,3246,3264,3939,3939) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc