Πίσω Κόμικς(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (217,222,332,346,424,425,450,484,518,551,552,594,609,625,644,645,674,675,702,766,784,802,807,836,838,841,842,862,874,898,930,931,932,933,966,985,1016,1055,1062,1081,1099,1143,1144,1158,1159,1160,1175,1226,1248,1260,1267,1272,1286,1295,1296,1297,1362,1363,1392,1415,1421,1422,1437,1508,1523,1526,1539,1542,1549,1550,1570,1713,1723,1752,1793,1794,1803,1850,1859,1897,1923,1934,1992,2025,2143,2151,2156,2174,2183,2200,2333,2337,2339,2345,2364,2432,2438,2465,2615,2635,2653,2669,2708,2740,2776,2777,2836,2839,2845,2851,2926,3034,3075,3084,3102,3103,3149,3155,3163,3191,3238,3240,3262,3268,3270,3332,3398,3402,3411,3412,3547,3566,3777,3805,3823,3824,3954,3966,4052,4052) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc