Πίσω Ιστορικά-Στρατιωτικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (141,184,306,324,511,512,513,564,636,637,646,647,648,679,680,722,735,783,787,814,825,853,861,886,938,958,1009,1010,1044,1086,1089,1107,1157,1165,1184,1192,1221,1246,1247,1252,1265,1266,1276,1285,1294,1306,1354,1378,1379,1391,1414,1428,1525,1544,1548,1591,1607,1614,1792,1799,1807,1808,1936,1946,1948,1952,1967,1974,1975,1986,2010,2019,2029,2087,2090,2091,2106,2115,2118,2147,2149,2178,2191,2220,2228,2229,2275,2287,2359,2361,2362,2412,2435,2439,2441,2443,2449,2463,2475,2481,2482,2514,2519,2588,2589,2594,2595,2599,2631,2632,2634,2636,2640,2651,2661,2674,2675,2709,2710,2732,2739,2753,2762,2768,2828,2830,2834,2857,2887,2889,2903,2915,2923,2949,2987,3003,3016,3045,3052,3068,3101,3106,3109,3111,3127,3131,3170,3175,3187,3189,3215,3234,3241,3245,3249,3250,3269,3284,3305,3310,3319,3390,3423,3444,3459,3460,3462,3499,3514,3515,3526,3530,3659,3695,3705,3740,3769,3771,3772,3798,3801,3857,3871,3883,3887,3897,3904,3957,3958,3969,4047,4048,4054,4055,4069,4069) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc