Πίσω Πολιτικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (179,185,359,663,770,818,979,1008,1137,1300,1918,2510,2526,2610,2729,2796,2918,3009,3324,3338,3375,3693,3712,4057,4057) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc