Πίσω Αστρολογίας(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (362,428,447,565,593,642,743,810,978,1080,1349,1403,1503,1547,1739,1869,1938,1943,1947,1953,1972,2167,2207,2230,2279,2569,2592,2705,2758,2890,2909,2958,3293,3337,3593,3819,4004,4004) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc