Πίσω Χάρτες - Οδηγοί(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (478,479,480,723,746,751,798,885,957,965,1054,1117,1120,1126,1198,1244,1264,1316,1348,1364,1373,1387,1402,1447,1453,1460,1483,1561,1592,1603,1653,1654,1655,1773,1809,1851,1906,2073,2171,2217,2385,2424,2426,2454,2459,2480,2670,2672,2673,2764,2769,2821,2858,2942,3080,3199,3243,3244,3294,3688,3715,3716,3749,3875,4029,4029) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc