Πίσω Γεύσης Μαγειρικής(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (339,369,498,562,568,588,605,611,638,639,726,758,813,824,840,897,903,908,956,964,1030,1053,1060,1183,1245,1361,1426,1577,1582,1615,1619,1628,1670,1709,1715,1719,1728,1740,1745,1758,1764,1765,1791,1800,1810,1814,1846,1894,1959,1966,1984,1985,1994,2048,2058,2071,2105,2136,2184,2195,2203,2225,2235,2241,2247,2264,2320,2338,2340,2346,2366,2388,2405,2421,2427,2434,2447,2511,2583,2587,2678,2687,2695,2722,2765,2766,2770,2797,2804,2808,2817,2848,2924,2967,2968,2971,2974,2975,2976,2989,3022,3100,3113,3143,3148,3161,3169,3172,3190,3193,3203,3206,3223,3228,3232,3242,3263,3288,3297,3333,3345,3349,3358,3364,3434,3466,3483,3496,3507,3540,3545,3550,3560,3570,3572,3586,3604,3605,3610,3627,3631,3640,3648,3654,3657,3660,3684,3686,3702,3709,3713,3718,3727,3733,3738,3739,3743,3752,3753,3768,3789,3790,3793,3800,3827,3832,3858,3863,3880,3899,3920,3983,3999,4012,4015,4020,4040,4056,4056) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc