Πίσω Σπίτι - Διακόσμηση(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (213,220,333,443,537,571,620,732,733,734,829,830,832,835,844,872,873,896,945,954,955,986,987,1029,1037,1064,1087,1088,1116,1142,1150,1151,1152,1155,1156,1181,1182,1232,1242,1243,1259,1310,1331,1332,1347,1372,1401,1420,1436,1476,1486,1492,1573,1574,1594,1662,1667,1668,1687,1696,1699,1700,1750,1772,1780,1795,1822,1843,1848,1883,1899,1960,2005,2152,2153,2154,2198,2242,2266,2429,2436,2536,2604,2655,2711,2778,2779,2814,2852,2867,2899,3105,3130,3318,3348,3420,3436,3479,3587,3609,3670,3742,3785,3786,3950,3950) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc