Πίσω Γνώσεων - Επιστημονικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (228,341,507,508,670,671,684,952,1066,1141,1197,1559,1656,2271,2296,2453,2645,2700,2784,2813,2936,2937,2941,2943,2944,2945,2951,2952,2953,2995,3011,3167,3185,3419,3422,3646,3665,3724,3782,3783,3915,3938,4028,4045,4045) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc