Πίσω Υγείας(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (215,216,433,570,603,649,1174,1413,1507,1801,1979,2009,2140,2165,2201,2236,2270,2303,2304,2347,2360,2372,2380,2386,2398,2442,2609,2626,2666,2730,2939,3171,3301,3341,3430,3463,3502,3506,3509,3552,3568,3582,3625,3626,3630,3641,3658,3678,3679,3719,3750,3780,3781,3860,3862,3865,3876,4018,4083,4087,4087) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc