Πίσω Μοτοσυκλέτας(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (53,335,546,547,597,598,599,749,895,907,951,1173,1196,1239,1292,1293,1390,1641,1779,1909,1931,2812,2818,3879,3905,3905) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-06-23' order by publish_up desc