Πίσω Αυτοκινήτου(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (143,146,206,207,209,210,211,226,227,229,285,325,357,372,374,412,434,454,500,542,558,616,668,669,700,701,713,764,776,780,846,852,860,871,884,894,929,1007,1051,1052,1172,1180,1215,1220,1231,1257,1284,1290,1291,1299,1315,1409,1423,1433,1446,1464,1470,1569,1575,1584,1609,1664,1716,2037,2069,2072,2233,2458,2540,2557,2614,2648,2680,2876,3123,3188,3188) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc