Πίσω Ειδικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (133,135,136,138,142,145,181,186,191,192,286,292,309,313,323,329,355,360,422,430,437,502,503,504,505,506,569,577,578,579,580,581,643,659,693,694,707,717,725,761,782,806,811,828,858,859,880,882,883,893,918,919,927,928,943,949,950,962,963,974,975,976,977,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1019,1020,1021,1022,1027,1028,1041,1042,1043,1061,1077,1078,1079,1085,1097,1098,1106,1133,1140,1148,1179,1187,1204,1207,1208,1218,1219,1225,1227,1228,1229,1230,1263,1305,1309,1328,1329,1353,1368,1371,1383,1384,1389,1412,1427,1435,1475,1482,1502,1518,1524,1535,1538,1546,1588,1608,1612,1630,1634,1650,1671,1675,1682,1691,1698,1705,1721,1731,1733,1761,1766,1815,1816,1819,1842,1867,1887,1889,1911,1912,1942,1958,1961,1962,1963,1973,1981,1983,2034,2041,2043,2061,2067,2084,2093,2094,2102,2103,2107,2108,2144,2145,2160,2175,2192,2193,2221,2231,2257,2260,2261,2282,2293,2317,2323,2324,2325,2334,2341,2367,2371,2373,2394,2407,2428,2440,2446,2448,2461,2462,2470,2472,2492,2499,2505,2509,2515,2517,2523,2525,2534,2537,2538,2539,2551,2556,2562,2574,2575,2581,2620,2628,2641,2668,2697,2715,2731,2735,2795,2803,2859,2863,2898,2905,2935,2979,3049,3060,3107,3112,3117,3120,3122,3166,3197,3207,3211,3222,3226,3265,3266,3300,3361,3368,3474,3401,3440,3445,3450,3456,3457,3478,3484,3508,3510,3512,3522,3531,3536,3539,3544,3558,3579,3581,3585,3592,3607,3611,3612,3614,3620,3642,3644,3696,3701,3704,3725,3758,3791,3837,3838,3846,3848,3853,3856,3870,3878,3886,3900,3963,3971,3972,4017,4022,4033,4035,4059,4062,4088,4089,4089) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc