Πίσω Προγνωστικών Στοιχημάτων(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (147,147) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc