Πίσω Ερωτικά-Πορνό-Sex(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (150,151,205,234,337,338,354,377,417,442,451,475,476,477,524,622,650,656,673,706,748,791,856,857,1018,1059,1132,1209,1241,1253,1254,1274,1275,1283,1308,1360,1370,1463,1481,1501,1568,1579,1604,1605,1659,1746,1759,1771,1805,1827,1839,1895,1903,1908,1925,1964,1965,2006,2012,2045,2047,2054,2083,3918,2146,2157,2212,2234,2276,2300,2321,2343,2344,2358,2419,2420,2430,2456,2506,2521,2531,2532,2598,2601,2603,2627,2656,2684,2691,2714,2725,2738,2742,2750,2771,2780,2815,2823,2824,2865,2868,2883,2885,2893,2904,2907,2911,2912,2913,2914,2966,3048,3134,3137,3138,3140,3145,3146,3159,3179,3217,3225,3272,3292,3316,3335,3344,3355,3374,3406,3414,3418,3421,3431,3441,3468,3469,3473,3493,3498,3516,3517,3521,3527,3533,3534,3538,3541,3557,3624,3629,3635,3636,3667,3668,3669,3689,3692,3714,3717,3734,3795,3881,3894,3923,3927,3948,3955,3980,3996,4000,4064,4065,4082,4082) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc