Πίσω Ανδρικά(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (519,520,522,523,543,544,596,654,655,672,703,869,870,948,1036,1125,1171,1304,1377,1469,1500,1572,1736,2381,2422,2476,2497,2497) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc