Πίσω Ποικίλης Ύλης(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (130,149,152,219,225,322,328,371,445,517,549,550,590,591,615,619,699,767,777,778,944,988,1139,1164,1178,1223,1303,1506,1622,1637,1767,1797,1841,1998,2013,2051,2133,2249,2291,2310,2553,2561,2582,2591,2703,2832,2881,2934,3067,3202,3229,3230,3251,3365,3380,3549,3569,3571,3575,3682,3682) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-16' order by publish_up desc