Πίσω Γυναικεία(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (208,331,416,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,538,539,540,541,575,576,613,617,626,627,641,685,686,715,716,730,731,744,745,747,790,851,868,915,993,1146,1258,1262,1282,1312,1366,1367,1434,1683,1688,1724,1748,1781,1824,1847,1893,1896,1957,1978,1991,1999,2001,2011,2030,2042,2046,2097,2116,2188,2209,2335,2774,2835,2838,2866,2878,2965,3213,3214,3219,3224,3237,3320,3589,3653,3681,3748,3766,3778,3850,3864,3967,4042,4070,4074,4075,4075) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc