Πίσω Νεανικά-Γυναικεία(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (1432,1455,1456,1514,1532,1533,1578,1590,1732,1844,1907,1919,1921,2004,2079,2298,2390,2416,2495,2606,2701,2752,2861,3370,3759,3935,3935) AND jos_vm_product.publish_up>='2019-01-21' order by publish_up desc