Πίσω Εβδομαδιαίες Εφημερίδες(σελ 1)Ευρετήριο
Select * from jos_vm_product left join jos_vm_product_category_xref on jos_vm_product_category_xref.product_id=jos_vm_product.product_id left join jos_vm_category on jos_vm_category.category_id=jos_vm_product_category_xref.category_id where jos_vm_product_category_xref.category_id in (51,52,99,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,243,244,245,246,247,248,249,252,253,255,268,282,283,284,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,427,435,436,455,458,459,460,501,526,527,553,554,572,573,574,628,710,711,796,827,837,854,866,867,910,939,960,991,992,1102,1121,1122,1138,1261,1298,1318,1352,1386,1520,1541,1564,1567,1587,1595,1598,1599,1600,1601,1602,1647,1657,1676,1679,1734,1742,1743,1757,1760,1811,1820,1829,1833,1840,1845,1874,1875,1886,1892,1913,1914,1922,1924,1937,1944,1945,1955,1956,2015,2016,2017,2018,2023,2033,2038,2039,2040,2056,2070,2104,2117,2123,2135,2142,2177,2181,2186,2189,2199,2204,2222,2226,2240,2262,2263,2268,2283,2284,2297,2301,2307,2308,2370,2374,2377,2392,2393,2401,2402,2417,2477,2503,2504,2529,2549,2554,2555,2558,2629,2663,2677,2685,2692,2720,2746,2726,2745,2761,2772,2773,2782,2806,2827,2831,2906,2930,2938,2946,2947,2959,3030,3033,3039,3047,3058,3104,3150,3156,3162,3209,3212,3231,3239,3247,3253,3279,3295,3298,3302,3309,3315,3326,3327,3328,3331,3334,3378,3381,3394,3404,3432,3433,3435,3437,3438,3439,3446,3447,3448,3449,3476,3477,3481,3482,3489,3490,3491,3492,3494,3495,3503,3504,3505,3537,3602,3617,3638,3639,3645,3694,3710,3720,3737,3807,3815,3828,3829,3869,3890,3906,3908,3911,3913,3937,3964,3979,3987,3988,3989,3992,3993,4001,4009,4010,4021,4031,4046,4091,4092,4092) and (category_name like 'Ν%') AND jos_vm_product.publish_up>='2019-09-19' order by publish_up desc
&find=Ν